۱۴۰۱-۱۱-۱۷

هوانوردی در آینده چگونه خواهد بود؟

نویسنده : کن نیوز در بازار رقابتی سفرهای هوایی، هواپیماها با سرعت هر چه بیشتر در حال نوآوری بوده و طرح‌ها و امکانات جدیدی را در پاسخ به […]