۱۴۰۰-۱۱-۱۷

تاکسی هوایی چیست؟

اختراع خودرو در ۱۸۸۶ سیستم حمل‌و‌نقل زمینی را متحول کرد و کمتر از دو دهه بعد در ۱۹۰۳ برادران رایت لذت پرواز را به مردم هدیه […]