۱۴۰۰-۱۱-۱۷

پرواز تاکسی‌های هوایی در امارات

اکنون کشورهای زیادی از جمله امارات متحده سعی کردند تا پرچمدار خطوط تاکسی هوایی در جهان باشند و البته هم اکنون در حال استفاده از تاکسی‌های […]