۱۴۰۰-۱۱-۱۷

قیمت بلیت تاکسی‌های هوایی چقدر است؟

ایرتاکسی‌ها یا تاکسی‌های هوایی خبری است که این روزها در رسانه‌های ایران مدام به چشم می‌خورد. با راه‌اندازی ایرتاکسی‌ها در واقع شما برای پرواز مجبور به […]